Namens de gepensioneerden is Ynskje van den Brakel gekozen als lid van het Verantwoordingsorgaan van ons pensioenfonds. Zij was kandidaat gesteld door onze vereniging. De andere vertegenwoordigers van de gepensioneerden in het VO zijn Nico Haasbroek en Leo de Grave.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Post Navigation