Lid gekozen vanuit VGOmedia:


Ynskje van den Brakel Visser


Andere leden namens de pensioengerechtigden:

Nico Haasbroek, individueel lid
Leo de Grave, namens FNV-KIEM/NVJ


Meer informatie op de site van het Verantwoordingsorgaan:

http://www.pnomedia.nl/Over-PNO-Media/Organisatie/Verantwoordingsorgaan


Bewaren