Het bestuur van het pensioenfonds heeft dit jaar één van de twee zetels van de gepensioneerden opgeheven. VGOmedia heeft al verschillende malen geprotesteerd tegen deze handelwijze, tot dusver zonder resultaat. Vorige maand hebben wij opnieuw een brief geschreven aan het bestuur van PNO.

Aan voorzitter en leden van het Bestuur van PNO Media
Postbus 1340
1200 BH Hilversum

Hilversum, 25 september 2020
Geachte voorzitter en bestuursleden,
Dit is de vierde brief die wij u sturen over het onzes inziens volstrekt ten onrechte en onwettige opheffen van een bestuurszetel voor gepensioneerden. Misschien dacht u dat u met nog meer wollige en ongrijpbare antwoorden de discussie kon laten doodbloeden, maar ik kan u verzekeren dat dit allerminst het geval is. Sterker: we laten u nu al weten dat we de toezichthouder formeel zullen verzoeken de wettigheid van uw besluit te onderzoeken.
Op de enige vraag die wij in onze brief van 3 juni 2020 stellen, gaat u niet in. Wij schreven: ”Opvallend is dat er kennelijk bij PNO media geen wijziging is genoteerd voor de aantallen gepensioneerden per 31 december 2019 en 1 april 2020. Daar zouden wij echter graag alsnog over geïnformeerd worden.” Bovendien neemt u een loopje met de waarheid wanneer u stelt dat een van de twee gepensioneerdenzetels per 1 juli 2020 toch al zou vervallen, en dat ons dat zou zijn meegedeeld in september 2019. Volgens de ons ter beschikking staande gegevens had het bestuur daarover in die tijd nog helemaal geen besluit genomen. Overigens heb ik destijds in gesprek met de toenmalige voorzitter meteen aangekondigd dat wij een besluit van die strekking zouden aanvechten.
Alvorens wij op uw uitnodiging ingaan voor een gesprek met een vertegenwoordiging van PNO Media, ontvangen we graag de correcte aantallen actieve deelnemers en gepensioneerden op de peildata 31 december 2019 en 1 april 2020 in een gewaarmerkte vorm. Graag zouden we aan uw kant de nieuwe PNO-voorzitter, de heer Van Vledder, in uw vertegenwoordiging opgenomen zien; wij zullen onze delegatie nader bepalen aan de hand van de nog te ontvangen gegevens en van onze bestuurssamenstelling.

Met alle achting, namens het bestuur van VGOmedia,
Hella Liefting, voorzitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Post Navigation