Nieuwsbrieven

Hieronder vindt u:

– nieuwsbrieven die KNVG en NVOG  in 2018 en 2019 hebben gepubliceerd
– nieuwsbrieven van Koepel Gepensioneerden vanaf januari 2020
– nieuwsbrieven en bulletins van lid-organisaties.

NVOG nieuwsbrieven uit 2013 t/m 2017 kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar communicatie@koepelgepensioneerden.nl

Nieuwsbrief 30 30 02/07/2022 Behandeling nieuwe Pensioenwet niet voor de zomer, Landelijke seniorenorganisaties steunen huisarts

Nieuwsbrief 29 24/06/2022 Seniorenfront tegen wetsvoorstel wordt breder, Pensioenactie “Pas de pensioenwet aan” in de krant, Campagne helpt ouderen veiliger online te zoeken

Nieuwsbrief 28 19/06/2022 Eindelijk aandacht voor alternatieven Pensioenwet, Koepel-voorzitter John Kerstens te gast bij pensioenwebinar, Ook Volkshuisvesterspensioen grootste bij verkiezingen

Nieuwsbrief 27 13/06/2022 Aankondiging webinar over pensioenwet

Nieuwsbrief 26 10/06/2022 Lidvereniging Koepel ook grootste bij ABP, MOB-vergadering 19 mei, Enquête mantelzorg door en voor ouderen, SER Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief 25 04/06-2022 Seniorenorganisaties vechten voor aanpassing pensioenwet, Lidorganisaties Koepel grootste in verantwoordingsorgaan bouw, Vitamine D in basispakket, Vandaag is het opa- en omadag!

Nieuwsbrief 24 01/06/2022 Petitie Seniorencoalitie nu ook in radiocampagne

Nieuwsbrief 23 30/05/2022 Teken de petitie “Pas de pensioenwet aan”

Nieuwsbrief 22 28/05/2022 Radiospotjes waarschijnlijk 1 juni de lucht in, Behandeling wetsvoorstel Toekomst Pensioenen in de vertraging? Foutje in vorige nieuwsbrief

Nieuwsbrief 21 21/05/2022 Onvrede over nieuwe pensioenwet neemt toe, Teken de petitie!, sigaartje uit eigen doos

Nieuwsbrief 20 14/05/2022 Dit wetsvoorstel brengt het vertrouwen niet terug, Tweede kamer dringt aan op indexatie pensioenen, Nieuwsbrief Age Platform Europe

Nieuwsbrief 19 07/05/2022 Rondetafelgesprek Wet Toekomst Pensioenen, Koepel in gesprek met SER over ouderenzorg, Onderzoek verschillen eetgedrag

Nieuwsbrief 18 30/04/2022 Behandeling wetsvoorstel toekomst Pensioenen van start, Geen nieuwsbrief ontvangen? Campagne S&V, Webinar over cybercrime

Nieuwsbrief 17 22/04/2022 Veel belangstelling voor pensioendossier, Aandacht voor indexatie pensioenen in kort pensioendebat, Laatste week Campagne S&V, Zorginstituut brengt zorg rond valpreventie in kaart

Nieuwsbrief 16 16/04/2022 Koepel opent actiekas vppr beter pensioenstelsel, Campagne Senioren en Veiligheid, Onderzoek naar zorgvragen, Herhaalprik voor 60+ nu te halen zonder afspraak

Nieuwsbrief 15 09/04/2022 2022 Extra AV, Vacature kascommissie, Campagne Senioren en Veiligheid, Koepel ondertekent Convenant Contant Geld, Ook senioren FNV negatief over wetsvoorstel pensioenen, Verkiezingen VO Woningcorporaties

Nieuwsbrief 14 02/04/2022 Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen, Verkiezingen V.O., Vertrouwen centraal in nieuwe DNB Visie op Betalen, Sigaar uit eigen doos

Nieuwsbrief 13 26/03/2022 Gesprek met minister Schouten, C-support: nazorg Covid-19 patiënten, Extra Algemene Vergadering, CBR waarschuwt voor misleidende websites, Tweede boosterprik voor 60-plussers

Nieuwsbrief 12 21/03/2022 Heropening debat AOW, SER Themabrief, AV kritisch over uitwerking pensioenakkoord, Twee nieuwe bestuursleden, Nwsbrf Age Platform Europe, Stemmen op kandidaten VG-PMT

Nieuwsbrief 11 12/03/2022 Koopkracht 2022 vs 2021, Urgente vacatures cie. ZWW, Om tafel met de TK, Nieuwe banner.

Nieuwsbrief 10a 05/03/2022 Correctie op nieuwsbrief 10.

Nieuwsbrief 10 05/03/2022 Seniorenorganisaties in gesprek met T.K. over koopkracht, Inbreng Koepel hoofdlijnendebat Volksgezondheid, Nieuwe leden commissie ZWW gevraagd, Gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Nieuwsbrief 9 26/02/2022 Senaat neemt maar liefst drie moties aan, Onderzoek langer thuis kunnen wonen ouderen, artikel uit Pensioen Magazine

Nieuwsbrief 8 19/02/2022 Eerste Kamer: trek AOW-plan in! OVV kraakt harde noten, AGE nieuwsbrief

Nieuwsbrief 7 11/02/2022 Seniorenorganisaties vragen op Valentijnsdag aandacht voor een bijzonder koppel, Gemeenteraadsverkiezingen 202, Seniorenorganisaties roepen minister Schouten op tot overleg

Nieuwsbrief 6 04/02/2022 Kennismaking met seniorennetwerken politieke partijen smaakt naar meer, Vooruitgang in overleg over gesloten fondsen

Nieuwsbrief 5 29/01/2022 Pensioenfondsen staan er beter voor maar..Uit de SER nieuwsbrief, Juiste kop: nóg meer koopkrachtverlies ouderen, Aandacht voor senioren in 1e debat over woningmarkt

Nieuwsbrief 4 22/01/2022 Relaas van een bewogen week, Volg de Koepel-voorzitter op FB, Persbericht: Gepensioneerden kopen niets voor versoepeling indexatie

Nieuwsbrief 3 15/01/2022 De maat is vol, Communicatietoolkit Belastingdienst, Als het aan het kabinet ligt worden senioren nogmaals gepakt, Brief naar politiek over ontkoppeling AOW, Nieuwe website pensioensector

Nieuwsbrief 2 10/01/2022Vacatures bij Koepel Gepensioneerden

Nieuwsbrief 1 08/01/2022 Senioren krijgen ten onrechte de schuld, Heeft u uw bank nog in beeld? Onderzoek naar oversterfte duldt geen uitstel, SER Themabrief

Nieuwsbrief 46 24/12 Loskoppeling AOW minst populaire regel, MOB Aktieplan Toegankelijk Betalingsverkeer, Vervolgoverleg gesloten fondsen, Eenmalige compensatie AOW’ers

Nieuwsbrief 45 19/12 Rode Kruis zoekt met spoed vrijwilligers, PB: Regeringscoalitie heeft geen oog voor inkomenspositie ouderen, Geeft ouderen eerst de kans de boosterprik te halen, Ouderen: Niks bijgeschreven, wel afgeschreven, Overleg pensioenakkoord nadert eindfase

Nieuwsbrief 44 10/12 EIB-onderzoek, Verslag MOB-vergadering 25 nov., Vaker betaalproblemen ouderen

Nieuwsbrief 43 04/12 Vaagheid troef, DNBulletin over contant geld, Inflatie naar recordhoogte maar kabinet doet even niks

Nieuwsbrief 42 27/11 Koepel dringt aan op meer tempo met boosterprik, Juridische achtergrondinfo nieuw pensioenstelsel, Koepel wijst politiek opnieuw op belang echte indexatie, Kabinet stuurt wetsvoorstel pensioenakkoord naar RvS, Advies aan zelfstandig thuiswonende senioren

Nieuwsbrief 41 20/11 Koepel start afzonderlijk overleg over ‘gesloten fondsen’, Boosterprik, Campagne NL-Alert, nwsbrf AGE Platform Europe

Nieuwsbrief 40 13/11 Fopspeen, Persbericht, Voorlichtingsbijeenkomst

Nieuwsbrief 39 06/11 Nieuwe schijnbeweging? Einde acceptgiro in zicht, Motie extra koopkrachtcompensatie senioren haalt het niet

Nieuwsbrief 38 30/10 Brief naar de informateurs, SER nwsbrf 28 oktober, Druk op indexatie van pensioenen verder opgevoerd

Nieuwsbrief 37 23/10 Persbericht: Indexeren moet nu echt, Het spel is op de wagen, Koepel stuurt brief aan Kamerleden, Tweederangsburgers? Eersterangsburgers!, SER nieuwsbrief oktober

Nieuwsbrief 36 16/10 Iedereen erop vooruit! Behalve gepensioneerden dan, Kansen inschatten rondom pensioenakkoord, Ouderen oplossing, niet probleem wooncrisis, Vragenlijst Prettig Ouder worden.

Nieuwsbrief 35 09/10 Druk om te indexeren neemt toe, Mogelijk extra compensatie stijgende energieprijzen

Nieuwsbrief 34 02/10 Integraal ouderenbeleid in het regeerakkoord! Stapje naar meer invloed senioren op pensioen, Nederland heeft er een themadag bij

Nieuwsbrief 33 25/09 Indexatie weer een stapje dichterbij, Pensioenen niet omhoog, kosten wel. En hoe!, Motie koopkrachtverbetering haalt het niet, Overige berichtgeving rond Prinsjesdag 2021.

Nieuwsbrief 32 11/09 Afscheidscadeau voor Joop Blom, Voltooid leven wetgeving zonder maatschappelijk debat? Vertrouwen komt te voet maar gaat te paard, Betrek senioren bij het oplossen van de woningnood! Kritiek op pensioenakkoord uit eigen kring, SER Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief 31 04/09 Kabinetsformatie, Website van Overstapservice is vernieuwd, Prinsjesdag en de koopkracht van ouderen, SER nieuwsbrief

Nieuwsbrief 30 28/08 Overleg over manifest ouderenbeleid, Verbeter de koopkracht van ouderen! Zorgtoeslag vaak niet aangevraagd

Nieuwsbrief 29 21/08 Interview John Kerstens in AMWEB, Hoe toegankelijk is uw bank? Koopkracht gepensioneerden fors achteruit: Koepel Gepensioneerden maant politiek tot actie.

Nieuwsbrief 28 07/08 Hulpmiddelen vanuit de WLZ

Nieuwsbrief 27 24/07 Pensioenerfenis eerlijk verdelen graag!, Digitale wilsverklaring, Onderzoek naar gezond ouder worden, Druk op pensioenoverleg opgevoerd, Info over Geldmaten

Nieuwsbrief 26 10/07 Politiek moet werk maken van integraal ouderenbeleid, SER Themabrief, Tweede Kamer: geen boete op opnemen cash geld, AGE Platform Europe 20 jaar, Zorg dichtbij te ver weg

Nieuwsbrief 25 03/07 Seniorenhuisvesting, Voorkom en ‘verloren generatie’ pensioenen, Ouderen het Haasje.

Nieuwsbrief 24 26/06 Succesvol webinar pensioenen, DNB nwsbrf pensioenen, Wel meer kosten, niet meer pensioen

Nieuwsbrief 23 12/06 Pensioenloket geen echte oplossing, Meerderheid Nederlanders wil behoud mogelijkheid contant betalen

Nieuwsbrief 22 29/05 Senioren aan tafel! Buurthuizen snel openstellen, Persbericht, Resultaten MOB-vergadering 20-05-2021

Nieuwsbrief 21 22/05 Kwetsbare ouderen en de coronacrisis, Opletten bij uitschrijven nieuwsbrief, Column

Nieuwsbrief 20 08/05 Uitstel nieuw pensioenstelsel vergroot onzekerheid gepensioneerden, WBTR, een nieuwe wet voor verenigingen

Nieuwsbrief 19 01/05 Pleidooi voor sterkere gezondheidsstrategie, Vrijwilligers gevraagd (vervolg), info over AGE Platform Europe

Nieuwsbrief 18 23/04 Persbericht: Koolmees moet snel perspectief bieden op hoger pensioen

Nieuwsbrief 17 17/04 Vrijwilligers gezocht, SER themabrief, Internetconsultatie, Pensioenakkoord nader verklaard, Oproep reserve commissielid

Nieuwsbrief 16 10/04 Campagne Senioren en Veiligheid. Jaarverslag AGE, Onderzoek, Regiotours

Nieuwsbrief 15 25/03 Nieuwe voorzitter Koepel Gepensioneerden

Nieuwsbrief 14 20/03 Ouder worden 2020-2040, AGE Platform Europe nieuwsbrief maart

Nieuwsbrief 13 06/03 start van campagne De Gouden Jaren

Nieuwsbrief 12 05/03 Meer dan 400 vragen bij pensioendebat

Nieuwsbrief 11 03/03 Persbericht: commissie evenwicht valt goed bij politiek

Nieuwsbrief 10 27/02 Verkiezingsdebat seniorenorganisaties, Bank-aan-huis-oplichting, Prettig oud worden, Netspar verkiezingsdebat

Nieuwsbrief 9 20/02 SER themabrief, AGE Platform Europe nieuwsbrief, TipOudWorden

Nieuwsbrief 8 12/02 Reactie ouderenorganisaties wetsvoorstel pensioenen, Eén tegen eenzaamheid

Nieuwsbrief 7 08/02 Alliantie Digitaal Samenleven

Nieuwsbrief 6 07/02 Toelichting Koepel bijdrage internetconsultatie, Medische behandelbeperkingen, Roadmap Betaalvereniging Nederland

Nieuwsbrief 5 23/01 artikel voorzitters inz. pensioenstelsel, informatie over de Covid-19 avondklok

Nieuwsbrief 4 21/01 Standpunt Koepel inzake selectiecriterium bij schaarste ic-capaciteit

Nieuwsbrief 3 16/01 Covid-19 informatie over thuisquarantaine, Koopkracht 2021, Snelle vaccinatie ouderen, Nieuwsbrief AGE

Nieuwsbrief 2 12/01 Opnieuw oprispingen over het eigen woningbezit

Nieuwsbrief 1 09/01 Goede zorg is het verdienmodel van de maatschappij, SER Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief 53 22/12 Alleen samen krijgen we corona onder controle, Banken gaan slachtoffers spoofing tegemoetkomen

Nieuwsbrief 52 19/12 Onderzoek senioren in coronatijd, DNB nieuwsbrief, Tijd voor #eenkleingebaar, Manifest Waardig Ouder Worden 2.0

Nieuwsbrief 51 16/12 Persbericht. Pensioenakkoord: niet indexatie maar kortingen dichterbij

Nieuwsbrief 50 05/12 Plan van aanpak voortgang pensioendiscussie, SeniorWeb: de computerhulp voor u

Nieuwsbrief 49 01/12 Bericht van de Betaalvereniging Nederland

Nieuwsbrief 48 28/11 Verslag MOB-overleg 17.11.2020, Hoorzitting gemist? Armoede en senioren

Nieuwsbrief 47 22/11 Voortgang pensioendiscussie, een bericht van de covoorzitters Koepel Gepensioneerden

Nieuwsbrief 46 14/11 Rondetafelgesprek SZW, Heeft u uw zaken op orde? AGE Platform Europe nieuwsbrief

Nieuwsbrief 45 09/11 Aankondiging TK debat Langer Thuis en meer….

Nieuwsbrief 44 02/11 Tweede Kameroverleg uitgesteld!

Nieuwsbrief 43 31/10 Hoorzittingen SZW, ICT en ouderen en zorg

Nieuwsbrief 42 29/10 Position paper Koepel Gepensioneerden rondetafelgesprek SZW 03.11.2020

Nieuwsbrief 41 28/10 Houtkoolschets acute zorg

Nieuwsbrief 40 24/10 Aan tafel! WMO 5 jaar

Nieuwsbrief 39 21/10 Koepel stuur brief aan VWS, Medische behandelbeperkingen.

Nieuwsbrief 38 17/10 Welbevinden ten tijde van corona, AGE Platform Europe oktober nieuwsbrief

Nieuwsbrief 37 01/10 Reactie op kamerbrief minister Koolmees

Nieuwsbrief 36 27/09 Ouderen willen inspraak in transitie naar nieuw pensioencontract.

Nieuwsbrief 35 20/09 Senioren en Veiligheid week 4, Koopkracht: 3e dinsdag september, Bericht van de voorzitters

Nieuwsbrief 34 12/09 Senioren en Veiligheid-week 3, Oproep deelnemers onderzoek, AGE Platform Europe nieuwsbrief

Nieuwsbrief 33 08/09 AOW en (betaald) doorwerken

Nieuwsbrief 32 05/09 In gesprek met Wouter Koolmees, Campagne Senioren en Veiligheid-week 2

Nieuwsbrief 31 29/08 Campagne Senioren en Veiligheid: meekijken bij pinnen.

Nieuwsbrief 30 23/08 Koopkracht zal voor meeste gepensioneerden in 2021 niet stijgen, Campagne Senioren en Veiligheid.

Nieuwsbrief 29 25/07 Welzijn op recept, Age Platform Europe online conference, Raad van Ouderen adviezen.

Nieuwsbrief 28 19/07 Koepel houdt ledenwerfactie, Pensioenakkoord is slechts tussenstop.

Nieuwsbrief 27 17/07 Teleurstellend pensioendebat.

Nieuwsbrief 26 11/07 Senioren willen meepraten over nieuw pensioen: ‘We zijn er niet gerust op”.

Nieuwsbrief 25 11/07 Langer zelfstandig wonen, Nabestaanden i.h. pensioenakkoord, Definitief advies Commissie Toekomst.

Nieuwsbrief 24 07/07 Het pensioenakkoord is nog steeds een tussenstop.

Nieuwsbrief 23 05/07 Gepensioneerden horen aan de onderhandelingstafel.

Nieuwsbrief 22 02/07 Koepel stuurt brief aan vaste commissie SZW en Tweede Kamer inzake de hoofdlijnennotitie.

Nieuwsbrief 21  27/06 Ouderen en eenzaamheid, Beperk uw risico bij fraude en oplichting, AGE Platform Europe nieuwsbrief juni.

Nieuwsbrief 20 17/06 Eerste reactie Koepel Gepensioneerden hoofdlijnenakkoord.

Nieuwsbrief 19 13/06 Het pensioenhuis moet steviger zijn, Pandemie dreiging, MediaPlanet, Fietsongevallen, Online oplichting.

Nieuwsbrief 18 31/05 De spannende eindfase naar een pensioenakkoord.

Nieuwsbrief 17 30/05 Een tegen Eenzaamheid, Banken en uw privacy, eHealth en digitalisering, Europa.

Nieuwsbrief 16 18/05 Pensioenen: Hoogleraar Hemels is niet wars van opportunisme.

Nieuwsbrief 15 16/05 Bezoek aan thuiswonende kwetsbare ouderen, Vrijwilligers gezocht!! MOB jaarverslag, Advies van de RVS, SER themabrief, Coronacrisis en de ouderen.

Nieuwsbrief 14 02/05 Achter de voordeur, 4-5 mei.

Nieuwsbrief 13 18/04 Het uitwerken van het pensioenakkoord gaat door, Zorg voor kwetsbare mensen, Keuzehulp “Verken uw wensen”, Stimulering Wonen en Zorg (SWZ), Bewegen, juist nu!

Nieuwsbrief 12 17/04 Ministerie VWS organiseert appathon.

Nieuwsbrief 11 10/04 Banken waarschuwen voor “anti-bacteriële pas”, AGE nieuwsflits, DNB nwsbrf pensioenen.

Nieuwsbrief 10 04/04 Van de voorzitters, Twee soorten nieuwsbrief, Advies RvO, Zelfs het CPB weet het even niet…, Geen nieuwsbrief ontvangen?

Nieuwsbrief 9 23/03 Koepel stuurt brief aan minister Koolmees.

Nieuwsbrief 8 21/03 Recht op leven in tijden van corona (opiniestuk KBO-Brabant).

Nieuwsbrief 7 19/03 Minder vaak pincode intoetsen bij contactloos betalen met bankpas.

Nieuwsbrief 6 18/03 Alles staat stil behalve het coronavirus, de zorg en de pensioenen.

Nieuwsbrief 5 07/03 Zorg: Een tegen eenzaamheid, Europa: AGE Platform Europe, Pensioenen: nieuwsbrief DNB.

Nieuwsbrief 4 26/02 Geitenpaadje in het pensioenoverleg.

Nieuwsbrief 3 22/02 Voortgangsinformatie uitwerking pensioenakkoord, Wonen en Zorg voor Ouderen, AGE Platform Europe nieuwsbrief februari.

Nieuwsbrief 2 10/02 Veel aandacht voor toekomst ouderen, Nieuwsbrief Age Platform Europe.

Nieuwsbrief 1 25/01 Voortgangsrapportage pensioendossier, DNB nieuwsbrief pensioenen, NIBUD-rapport koopkracht.

Nieuwsbrief 56 Oudejaarsdag voor KNVG en NVOG, correctie Verandering Wmo, Uw zorgverzkering 2020, Indexeringsachterstand groot.

Nieuwsbrief 55 Uitstel kortingen nader toegelicht, Age Platform Europe nieuwsbrief, Verandering in Wmo, Brieven uit Canada 1945-1965, SER Themabrief Pensioenen en AOW.

Nieuwsbrief 54 Zorgcommissie neemt afscheid van Joop Blom, MOB-verslag, Thuiszorg.nl

Nieuwsbrief 53 Uitwerking pensioenakkoord

Nieuwsbrief 52 CBR: 75-plusser mag nog 1 jaar rijden met verlopen rijbewijs, Economische groei vermindert en groei zorguitgaven houdt aan, Advies RvO over zingeving, MOB: nuttige informatie.

Nieuwsbrief 51 Reactie op brief van min. Koolmees over kortingen op pensioenen

Nieuwsbrief 50 Kortingsdreiging lijkt afgewend, De premie zorgverzekeringen in 2020, AGE Platform Europe nwsbrf, DNB pensioenen nwsbrf, Rijbewijs 75-plusser tijdelijk met max. 1 jaar verlengd.

Nieuwsbrief 49 Ziekenhuizen moet af van rompslomp, Naar een meer ‘age-friendly’ Europa, Vitaliteitsdagen

Nieuwsbrief 48 Brief aan minister: geen kortingen en premieverhogingen, Veilig mobiel, SER Themabrief, AOW-leeftijd blijft 67

Nieuwsbrief 47 Koepels wachten op antwoord SER, Omzetplafond ziekenhuizen, AGE nieuwsbrief oktober, Veilige mobiliteit ouderen

Nieuwsbrief 46 Correctie op nieuwsbrief 4

Nieuwsbrief 45 Alle actualiteit rondom pensioenen

Nieuwsbrief 44 NVOG/KNVG sturen brief aan minister Koolmees, Ouderen en langer zelfstandig thuis wonen, Geraamde statische koopkracht 2020 volgens NVOG/KNVG model, Algemene Vergadering 13 november a.s.

Nieuwsbrief 43 Bewegen met dementie, Nederlander voelt weinig voor delen bankgegevens, online cursus Vitaal verouderen.

Nieuwsbrief 42 Prognose koopkracht 2020, SER nieuwsbrief, Zorg in 2020

Nieuwsbrief 41 Koopkracht en WMO/Wlz, nieuwsbrief Age Platform Europe, De specialist ouderengeneeskunde

Nieuwsbrief 40 De CBR perikelen, Instructiefilmpjes Geldmaat, Het PGB

Nieuwsbrief 39 In de afgelopen maanden groeide de onrust

Nieuwsbrief 38 Langer zelfstandig thuis wonen

Nieuwsbrief 37 Ziekenhuis Bernhoven krimpt bewust, De Code Rechtstreeks Verzekerde Regelingen.

Nieuwsbrief 36 De komende tafel pensioenakkoord, Samen beslissen bij gezondheidsproblemen

Nieuwsbrief 34 Cliëntondersteuning op de schop

Nieuwsbrief 33 Kwartaal- en halfjaarcijfers pensioenfondsen goed maar toch dreigend, Aandacht voor eenzaamheid juist nu! SER themabrief, Ontwikkeling chronische zorgen ziekenhuizen.

Nieuwsbrief 32 Mantelzorg – het overkomt je, AGE Platform Europe perscommuniqué

Nieuwsbrief 31 Raad van Ouderen: goed oud worden…., AGE Europe nieuwsbrief

Nieuwsbrief 30 Seniorenorganisaties sturen brief aan min. Koolmees, DNB nieuwsbrief pensioenen, Oud-werkgever en oud-werknemer, Age Platform Europe rapport.

Nieuwsbrief 29 De juiste zorg op de juiste plaats, Fusiebesluit.

Nieuwsbrief 28 Eerste Geldmaat onthuld, AGE Europe June newsletter, Knarrenhof.

Nieuwsbrief 27 PB: Gepensioneerden positief-kritisch over principe pensioenakkoord

Nieuwsbrief 26 Pensioenpetitie, SER nwsbrf, Reactie op principeakkoord pensioen/AOW.

Nieuwsbrief 25 Pensioenpetitie overhandigd aan Tweede Kamer

Nieuwsbrief 24 Zorgtoeslag en premiebetaling, MOB-overleg

Nieuwsbrief 23 Nog een paar dagen om de petitie te tekenen!

Nieuwsbrief 22 Petitie 40.000 keer getekend, Herinnering Algemene Vergadering

Nieuwsbrief 21 ANWB AutoMaatje, update petitie, Wijkverpleging.

Nieuwsbrief 20 Pensioenpetitie 30.000 handtekeningen, Nieuwe radiocommercials.

Nieuwsbrief 19 De juiste zorg op de juiste plek, Pensioenpetitie al > 25.000 keer getekend, AGE Europe nieuwsbrief mei.

Nieuwsbrief 18 Nog veel meer handtekeningen nodig voor de petitie.

Nieuwsbrief 17 Heeft u straks nog wel een huisarts? 75-plussers en vernieuwen rijbewijs, Overstapseizoen zorgverzekeringen 2019, SER themabrief pensioen en AOW.

Nieuwsbrief 16 NVOG/KNVG starten petitie, Gepensioneerden slaan alarm, Gepensioneerden moeten deelnemen aan pensioenonderhandelingen, Interview met Jaap van der Spek.

Nieuwsbrief 15 CBR en 75-plussers, Onzinzorg uit de ziekenhuizen schrappen.

Nieuwsbrief 14 Nieuwe website Beter Oud, Age Europe nwsbrf, Wijziging datum Alg.Vergadering, Verslag Congres Pact v.d. Ouderenzorg.

Nieuwsbrief 13 Verslag Themadag Zorg, DNB nwsbrf Pensioenen, Naam nieuwe koepelvereniging.

Nieuwsbrief 12 Geslaagde themadag ZWW, Pensioen en Echtscheiding, De ontwikkelingen i.d. curatieve zorg gaan door, Ollongren waarschuwt gemeenten.

Nieuwsbrief 11 Hypotheken, Age newsletter March.

Nieuwsbrief 10 Tweede Kamer neemt motie cash betalen aan, Actie Waardig Ouder Worden, CPB en koopkracht, Marktwerking in de zorg.

Nieuwsbrief 9 Persbericht STER spotjes, Video uitleg pensioenstelsel, Niet alleen gehoord worden maar ook meepraten, DNB nwsbrf pensioenen, MOB: cash betalen moet mogelijk blijven.

Nieuwsbrief 8 Van de voorzitter, Verscherpt toezicht afgifte rijbewijzen, Herinnering extra AV, NVOG+KNVG gaan samen de ether in, Pact voor de Ouderenzorg: Eenzaamheid.

Nieuwsbrief 7 Koepelvoorzitters: “Voor de zomer tóch een pensioenakkoord”, Wonen en/voor ouderen.

Nieuwsbrief 6 Raad van Ouderen adviseert minister VWS, Nieuwsbrief Age Platform Europe

Nieuwsbrief 5 NVOG en KNVG kritisch over 10-puntenplan minister Koolmees.

Nieuwsbrief 4 Stagnatie bij afgifte rijbewijzen, Rijksoverheid: Kabinet werkt verder aan nieuw pensioenstelsel.

Nieuwsbrief 3 Nibud koopkrachtberekeningen 2019, Overheid stelt 90 miljoen beschikbaar voor stimulering digitale zorg thuis, Koolmees wil geen tussenoplossingen, SER Themabrief.

Nieuwsbrief 2 Zorgpactprogramma wordt Actieprogramma, Betalen met contant geld moet mogelijk blijven.

Nieuwsbrief 1 De NVOG nieuwsbrief, Ontwikkelingen in ziekenhuizen, Huisartsenzorg stevent op grote tekorten af.

Nieuwsbrief 53 Voortgangsinfo fusieproces, Evaluatie Debatmanifestatie Pensioenen, Het jaar 2018 en Zorg, Welzijn en

Nieuwsbrief 52 Nibud rapport over ontwikkeling koopkracht 2010-2019, Welke zorgverzekering voor 2019 kiest u?

Nieuwsbrief 51 Wijkverpleging bant minutenregistratie, Verslag MOB-vergadering, Nationaal Preventieakkoord.

Nieuwsbrief 50(33) Uitkomst MOB-overleg, Aanvullende info Debatmanifestatie Pensioenen, DNB nieuwsbrief Pensioenen, SER themabrief Pensioenen en AOW.

Nieuwsbrief 49 Rectificatie, NZa adviseert minister, Debat nav mislukken pensioenoverleg.

Nieuwsbrief 48 Debatmanifestatie Pensioenen 11.2018

Nieuwsbrief 47 De Zorgverzekering in

Nieuwsbrief 46 De WMo en hulp in huis, Geldautomaat wordt Geldmaat

Nieuwsbrief 45 Nibud rapport over koopkracht, Publiekscampagne Ik Zorg van start, Stijging AOW- leeftijd ook in 2024 niet

Nieuwsbrief 44 Leefstijlgeneeskunde, Contant betalen moet mogelijk blijven, Ziekenhuisfinanciering.

Nieuwsbrief 43 Debatmanifestatie pensioenen, Moeten ziekenhuizen naar 0 omzetgroei?, Voortgang fusie met

Nieuwsbrief 42 Raad van Ouderen geïnstalleerd

Nieuwsbrief 41 NIBUD: zzp’er moet voor pensioen sparen, Patiënten of patenten?

Nieuwsbrief 40 Prognosetafel AG 2018, Week tegen Eenzaamheid, Mooie verkiezingsuitslag voor MijnLandbouwPensioen

Nieuwsbrief 39 Prinsjesdag en de koopkracht in 2019, Pact voor de ouderenzorg (3), SER Themabrief pensioenen en AOW, De zorgverzekering in

Nieuwsbrief 38 Persbericht over Troonrede en Miljoenennota

Nieuwsbrief 37 MOB-nieuws, Zorg: wie is wie?, CBS: dynamische koopkracht 2008-2017, Uitslag onderzoek palliatieve zorg, Collectief verzekeren?

Nieuwsbrief 36 Persbericht inzake rapport Regioplan

Nieuwsbrief 35 Van de voorzitter, Veilig bankieren, De personeelsproblematiek in de zorgsector, DNB Pensioenbrief, Alkmaar in het teken van

Nieuwsbrief 34 Pact voor de ouderenzorg(2), NVOG stuur mail aan Tweede Kamer over PDS2, Nieuw elan in de verpleegzorg.

Nieuwsbrief 33 Pact voor de ouderenzorg(1)

Nieuwsbrief 32 CPB Koopkrachtramingen 2018-2019.

Nieuwsbrief 31 Eigen risico

Nieuwsbrief 30 Scoren met lage dekkingsgraad, Duitse oudere blijft vaker

Nieuwsbrief 29 Het Zorgpact, Stem voor uw eigen pensioen, Active Ageing, SER

Nieuwsbrief 28 Pensioenen: Kortingen sluipen dichterbij, Zorg: Er gaat ook veel goed in de

Nieuwsbrief 27 Huisartsen en zorg, DNB nieuwsbrief pensioenen, Langdurige

Nieuwsbrief 26 SER themabrief, Collectiviteitskorting op premie zorgverzekeringen, AOW-leeftijd.

Nieuwsbrief 25 Persbericht: gepensioneerden zijn losse uitspraken

Nieuwsbrief 24 BeterOud, Pact voor de

Nieuwsbrief 23 Proeftuin Ruwaard in

Nieuwsbrief 22 Huisvesting voor ouderen, Visie op betalen 2018/2021, Eigen bijdrage onder de

Nieuwsbrief 21 Privacy bij

Nieuwsbrief 20 Persbericht Pensioenakkoord, MOB, Leefstijlgeneeskunde, DNB nieuwsbrief

Nieuwsbrief 19 Wijkverpleging, Algemene Vergadering 23 mei, Minder papier, meer

Nieuwsbrief 18 SER themabrief, Zorgen voor burgers, verslag MOB-overleg.

Nieuwsbrief 17 Waar gaat het met de zorg naar toe?

Nieuwsbrief 16 De zorgplicht van banken, Governance bij Pensioenfondsen, Financiële positie pensioenfondsen verslechterd, Koopkrachtnieuws, Zorgnieuws

Nieuwsbrief 15 Pact voor de ouderenzorg, Kabinet pakt fouten en fraude in de zorg

Nieuwsbrief 14 Bericht over koopkracht, Kwaliteitskader Verpleging, Verkiezingen Verantwoordingsorgaan

Nieuwsbrief 13 Verslag maatschappelijk forum NVB, (Ont)regel de zorg!, SER nieuwsbrief, De nominale zorgpremie

Nieuwsbrief 12 Verslag gesprek met min. Koolmees, Koopkrachtraming CPB, Door ouderen, voor ouderen, Beschouwing over koopkracht

Nieuwsbrief 11 Actieprogramma min. VWS, Seniorweb, NVOG activiteitenoverzicht 2017

Nieuwsbrief 10 Pleidooi voor een oudervriendelijke samenleving, Pensioenproblematiek, Pact voor de

Nieuwsbrief 8 AOW en AOW leeftijd, Ouderen en

Nieuwsbrief 7 Pensioenfonds en pensioenvereniging, PSD2, SER Themabrief, parkeren bij NVOG

Nieuwsbrief 6 Seniorvriendelijk gemeentebeleid, Hulp bij belastingaangifte, Europese Zorgindex EHCI

Nieuwsbrief 5 Wie doet wie tekort? Alles is gezondheid, NVOG uitgenodigd voor gesprek bij ministerie van

Nieuwsbrief 4 AVI en de WMO, Beter inzicht in pensioenen, Nieuwe website uitleg basisverzekering.

Nieuwsbrief 3 Pact voor Ouderenzorg, SER Themabrief, Korting collectieve zorgverzekeringen.

Nieuwsbrief 2 Beter Oud, Oproep aan lid-organisaties.

Nieuwsbrief 1 De NVOG nieuwsbrief, Zorg-onderwerpen.