Sinds de laatste (digitale) ledenvergadering is er het nodige veranderd in het bestuur van VGOmedia.
Arie Smit heeft helaas om gezondheidsredenen het bestuur moeten verlaten, Ynskje van den Brakel Visser was niet meer herkiesbaar. Zij is namens VGOmedia onlangs gekozen in het Verantwoordingsorgaan. Nieuw in het bestuur zijn Klaas Samplonius en Hans Hoole.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Post Navigation