Als het parlement instemt met de stelselherziening, wil het kabinet indexatie over 2022 met terugwerkende kracht mogelijk maken vanaf een dekkingsgraad van 105%.

Dit is te lezen in een nieuwsbrief van de Koepel van de verenigingen van gepensioneerden.

Omdat partijen bij het pensioenakkoord daar niet uit zichzelf veel werk van maakten, hebben de Koepel Gepensioneerden en andere seniorenorganisaties flink wat druk uitgeoefend om te zorgen dat pensioenen niet pas in 2026 of 2027 kunnen worden geïndexeerd maar zo snel als mogelijk. Druk in het overleg met minister, vakbonden en werkgevers. Druk in de media. Druk richting politieke partijen.
Dat leidt ertoe dat partijen die het akkoord sloten (kabinet, vakbonden en werkgevers) nu gaan schuiven. Vorige week nam de Tweede Kamer na lobby van de Koepel een motie aan waarin de minister werd opgedragen snel helderheid te verschaffen over indexatie per januari volgend jaar; dus niet ‘ergens in het volgende jaar’, maar in het begin. Dinsdag gaf staatssecretaris Wiersma (die minister Koolmees, die tot informateur is benoemd, voorlopig vervangt) bij het vragenuur aan dat het kabinet anders dan tot nu toe bereid is om vanaf 1 januari aanstaande indexatie makkelijker mogelijk te maken, desnoods met terugwerkende kracht.
Dat moet dan wel als onderdeel van het pakket waarin de wetgeving die uit het pensioenakkoord voortvloeit wordt geaccordeerd. Logisch vanuit kabinet, vakbonden en werkgevers die het akkoord niet uit hun handen willen laten vallen. Maar wel een soort ‘koppelverkoop’.

Post Navigation