PNO Media meldt dat het pensioen in 2021 niet hoeft te worden verlaagd. De Pensioenfederatie spreekt van een dekkingsgraad van 94,7% Om verlaging van het pensioen te voorkomen moest de dekkingsgraad op 31 december minimaal 90% zijn.
Het definitieve percentage zal op 18 januari bekend worden gemaakt.

 

Post Navigation