De dekkingsgraad heeft zich weer hersteld. Dankzij goede beleggingsresultaten en een hogere marktrente is de dekkingsgraad gestegen met bijna twee procentpunten.

Post Navigation