VGOmedia heeft een conflict met het bestuur van het pensioenfonds. Aanleiding is het halveren van het aantal gepensioneerden in het bestuur van PNO Media zonder dat daar een goede reden voor is. Onze vereniging heeft opnieuw fel geprotesteerd tegen deze gang van zaken. Onderstaand een kopie van onze brief.

Geachte voorzitter en bestuursleden,

Dit is de derde brief die wij u schrijven over het terugbrengen van het aantal zetels voor gepensioneerden in het bestuur van PNO. Wij betreuren zeer dat u in uw twee brieven over deze voor de gepensioneerden van PNO Media belangrijke zaak niet de moeite hebt willen nemen om wat dieper op de zaak in te gaan. Er wordt geen deugdelijke informatie verstrekt in de vorm van cijfers/aantallen gepensioneerden en actieve deelnemers. Ook gaat u niet in op het argument dat de wet voorschrijft dat een wijziging in de verhoudingen als waarop u zich beroept aanzienlijk moet zijn.

Wij hebben inmiddels begrepen dat het per 1 april 2020 bij PNO Media zou moeten gaan om in totaal 20.662 actieve deelnemers (inclusief de deelnemers die ‘overgekomen’ zijn van True Blue, hoewel wij ook hebben begrepen dat het aantal daarvan nog niet helemaal zeker was) en om 9.800 gepensioneerden. Per 31 december was de verhouding bij PNO Media 17.327 actieve deelnemers tegenover 9.800 gepensioneerden. Opvallend is dat er kennelijk bij PNO media geen wijziging is genoteerd voor de aantallen gepensioneerden per 31 december 2019 en 1 april 2020. Daar zouden wij echter graag alsnog over geïnformeerd worden.

Hoe dan ook, er is geen sprake van een aanzienlijke verschuiving, die noodzakelijk is om tot een zo belangrijke wijziging van het aantal voor gepensioneerden beschikbare zetels te komen. En zeker niet als die beschikbaarheid negatief is beïnvloed door een weloverwogen besluit van uw bestuur.

Ik kan u verzekeren dat VGOmedia zich namens alle gepensioneerden van PNO media sterk zal maken voor handhaving van het aantal zetels dat in 2014 is vastgesteld. Naar de geest en de intentie van de Pensioenwet hoort de zetelverhouding 2:1 te zijn, omdat dat nu eenmaal het uitgangspunt was bij de eerste ‘toelating’. Dat uitgangspunt geldt wat de gepensioneerden betreft nog steeds. Door werkgevers en werknemers eerst op drie te zetten en dan te concluderen dat er helaas maar een zetel overblijft voor de gepensioneerden doet u namelijk de gepensioneerden niet alleen onrecht aan, maar handelt u ook in strijd met de Pensioenwet. Wij zullen er alles aan doen om dat aan het licht te brengen en te zorgen dat dit wordt teruggedraaid.

Een kopie van deze brief zenden wij aan de voorzitters van de Raad van Toezicht en het VO.

Met alle respect,

Namens het bestuur van VGOmedia,
H. Liefting, voorzitter

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Post Navigation