Het bestuur van PNO-Media heeft Ruud Leyendekker tussentijds ontslagen als bestuurslid van het pensioenfonds. Het bestuur praat al sinds juni 2017 over het te verkiezen bestuursmodel en de invulling daarvan. Vanaf het begin  was er een verschil van inzicht over de manier waarop de aansturing van het fonds zou moeten veranderen. 

Volgens Leyendekker is nu onvoldoende doordacht gekozen voor ‘een praktische invulling en een organische verkleining’ van het bestuur per 1 juli 2020. Leyendekker is van mening dat het bestuur eerst had moeten inventariseren wat de snel veranderende pensioenomgeving de komende jaren van het bestuur vraagt, aan welke criteria het nieuwe bestuur zou moeten voldoen, welke competenties van bestuursleden daarvoor vereist zijn, en welk bestuursmodel met welke invulling (in zetels en personen) daarbij het best zou passen.  

Het bestuur heeft het Leyendekker kwalijk genomen dat hij in een bestuursvergadering op 5 december 2019 met De Nederlandsche Bank en in het bijzijn van de raad van toezicht van PNO Media is afgeweken van het genomen bestuursbesluit (de ‘praktische invulling en verkleining’) en zijn bovenstaande visie heeft gegeven. 

Binnen enkele dagen na 5 december zegde een overgrote meerderheid van het bestuur het vertrouwen in Leyendekker op. Zij accepteren niet dat hij het benadrukken van het belang van een zorgvuldige besluitvorming heeft laten prevaleren boven de afspraak (in de PNO-gedragsregels) om ‘als bestuur met één mond te praten’. Het bestuur is overigens zeer tevreden over zijn functioneren als voorzitter van de beleggingscommissie.

Omdat  Leyendekker het niet op zijn weg vond liggen om zelf op te stappen, heeft het bestuur een ontslagprocedure toegepast. Dit gebeurt zelden of nooit in de Nederlandse pensioenwereld.

Het bestuur van VGOmedia betreurt dit zeer en zal bij PNO aandringen op spoedige vervanging, zodat de vertegenwoordiging van gepensioneerden gewaarborgd blijft. 

Madelon van Waart en Ruud Leyendekker zijn op 1 juli 2014 toegetreden tot het PNO-bestuur. Beiden zijn ook bestuurslid van VGOmedia; zij secretaris, hij penningmeester.
Na een wetswijziging gingen zij voor het eerst de gepensioneerden in het PNO-Mediabestuur vertegenwoordigen. Op 1 juli 2018 zijn zij herbenoemd voor een periode van vier jaar.

Het PNO-bestuur kent een zogeheten ‘paritair-plusmodel’. Daarin zijn werkgevers, werknemers en gepensioneerden vertegenwoordigd, aangevuld met twee onafhankelijke experts (op het gebied van vermogensbeheer en risicomanagement). Bij PNO is de keuze gemaakt voor in totaal twaalf bestuursleden plus een onafhankelijk, technisch voorzitter. Ook in de commissies en het dagelijks bestuur komt die evenredigheid tot uiting. Het toezicht op het bestuur wordt verzorgd door een aparte raad van toezicht van drie personen.
Het bestuur in een ‘omgekeerd-gemengdmodel’ bestaat uit uitvoerende bestuursleden (twee of drie onafhankelijke professionals), die opereren binnen het mandaat dat zij krijgen van de niet-uitvoerende bestuursleden. Die laatste zijn paritair samengesteld plus een onafhankelijke voorzitter. De niet-uitvoerende bestuursleden houden toezicht op de uitvoerende leden en op zichzelf. Dat laatste kan een complicatie vormen, die in de praktijk doorgaans goed hanteerbaar blijkt.
Het bestuur van VGOmedia heeft in oktober 2019 – desgevraagd door het dagelijks bestuur van PNO Media – zijn voorkeur  voor het omgekeerd-gemengd model uitgesproken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Post Navigation