Acht seniorenorganisatie hebben minister Koolmees van Sociale Zaken op 19 november hun Kader voor een nieuw pensioenstelsel aangeboden tijdens een debatmanifestatie in de Jaarbeurs in Utrecht met 450 vertegenwoordigers van deze organisaties. Het kader bevat de criteria waarop de seniorenorganisaties elke aanpassing van het bestaande pensioenstelsel zullen beoordelen. Zij doen daarbij het aanbod actief mee te werken aan het tot stand komen van een Breed Nationaal Pensioenakkoord. De acht organisaties zijn: KNVG (inclusief KBO-Brabant), NVOG (inclusief FASv) , NOOM, KBO-PCOB, FNV Senioren, De Unie senioren, CNV Senioren en Verontruste Ouderen. Samen vertegenwoordigen zij direct 800.000 leden en indirect drie miljoen gepensioneerden.

Dit zijn de belangrijkste eisen die de ouderenorganisaties in hun gemeenschappelijk Pensioenkader aan een nieuw pensioenstelsel stellen:

  • Het nieuwe pensioenstelsel moet er op gericht zijn gepensioneerden nu en in de toekomst een stabiel pensioen te bieden, dat hen in staat stelt ongeveer dezelfde levensstandaard te voeren als voor hun pensionering.
  • Het stelsel moet verplicht zijn voor iedereen en gebaseerd op collectiviteit, solidariteit en op evenwicht tussen de generaties.
  • De zekerheidseisen moeten vervallen, waardoor de beknelling van de financiële regels van de overheid aangepast kunnen worden en een beter pensioen voor jong en oud mogelijk wordt.
  • De seniorenorganisaties accepteren dat een bindende belofte van een vast pensioenbedrag niet mogelijk is. Ze zien daarom liever stabiele uitkeringen dan beloftes die toch niet waar gemaakt kunnen worden.
  • Pensioenfondsen moeten hun premies én hun verplichtingen voortaan berekenen met dezelfde evenwichtige (macro-stabiele) rentevoet. Het vervangen van de nu gehanteerde risicovrije rentevoet door een macro-stabiele rekenrente voorkomt dat de pensioenuitkeringen te veel gaan schommelen en is beter voor de economie.
  • De wijze van financiering van toekomstig pensioenen kan overgelaten worden aan de Sociale Partners en per pensioenfonds verschillend zijn.
  • Invoering van een nieuwe premiesystematiek (doorsneepremie) mag niet ten laste gaan van gepensioneerden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Post Navigation