Budgetpolissen lijken aantrekkelijk, omdat er een lage premie bijhoort, maar wie er zich niet goed in verdiept kan toch van een koude kermis thuiskomen, zo waarschuwen KNVG en NVOG.

Beperking van de keuzevrijheid
De premieverschillen tussen de diverse zorgpolissen zijn groot, van ruim 98 tot ruim 133 euro euro per maand. Maar betreft het een budgetpolis dan kan de consequentie daarvan zijn dat u zich niet  bij elke zorgverlener en in elk ziekenhuis kunt laten behandelen, maar alleen daar waar de zorgverzekeraar voor zo’n zorgpolis een speciaal contract heeft afgesloten. Goedkoper uit, betekent dan in zo’n geval een beperking van de vrijheid van behandelkeuze of zelf heel veel bijbetalen. De extra kosten kunnen dan in de duizenden euro’s lopen. Lees meer →

Het vastlopen van de onderhandelingen voor een nieuw pensioenstel is schadelijk voor iedereen: gepensioneerden, werkenden en jongeren.
De mislukking na tien jaar van onderhandelen ligt niet alleen aan de hoeveelheid onderwerpen die tegelijk op tafel lag, maar vooral aan de onbeweeglijkheid van werkgevers, werknemers en de regering.
Met wat meer moed en leiderschap dan tot nu toe getoond, is het overleg nog wel te redden.
Om uit de impasse te komen reiken wij de onderhandelaars en de politiek namens de ouderenorganisaties zeven suggesties aan voor constructieve voortzetting van de onderhandelingen:

1. Laat de AOW-leeftijd wat langzamer stijgen dan nu is vastgelegd.
Nu de crisis voorbij is en de mortaliteitscijfers meevallen, ontstaat er ruimte voor dit gebaar van de overheid. De pensioenfondsen zullen dan ook rekening moeten houden met die lagere pensioenleeftijd. Als meer geld eerder nodig is voor de pensioenen wordt, raak indexering weer wat verder weg. Vanaf zeker moment moet de pensioenleeftijd daarom wel weer meegroeien met de levensverwachting. Dat we gemiddeld 20 jaar pensioen hebben op 40 a 50 jaar werken is best indrukwekkend.  Lees meer →

De Nederlandsche Bank (DNB) betreurt het dat het de sociale partners en het kabinet vorige week niet is gelukt om een pensioenakkoord te sluiten. De toezichthouder hoopt dat er snel alsnog afspraken gemaakt worden en wil de komende tijd de financiële boeken van fondsen, waar kortingen dreigen, extra in de gaten houden.

Een hervorming van het pensioenstelsel blijft nodig om aansluiting te krijgen bij de veranderende arbeidsmarkt, benadrukt de waakhond in een vooruitblikkend rapport over het toezicht in de financiële sector.

Afspraken maken over een nieuw pensioenstelsel zou bovendien moeten bijdragen aan het verminderen van spanningen tussen generaties en het herwinnen van het vertrouwen in pensioenfondsen. Lees meer →

Acht seniorenorganisatie hebben minister Koolmees van Sociale Zaken op 19 november hun Kader voor een nieuw pensioenstelsel aangeboden tijdens een debatmanifestatie in de Jaarbeurs in Utrecht met 450 vertegenwoordigers van deze organisaties. Het kader bevat de criteria waarop de seniorenorganisaties elke aanpassing van het bestaande pensioenstelsel zullen beoordelen. Zij doen daarbij het aanbod actief mee te werken aan het tot stand komen van een Breed Nationaal Pensioenakkoord. De acht organisaties zijn: KNVG (inclusief KBO-Brabant), NVOG (inclusief FASv) , NOOM, KBO-PCOB, FNV Senioren, De Unie senioren, CNV Senioren en Verontruste Ouderen. Samen vertegenwoordigen zij direct 800.000 leden en indirect drie miljoen gepensioneerden. Lees meer →

Nu het overleg over een pensioenakkoord  is mislukt, wordt er allerwegen gespeculeerd over het risico dat de pensioenuitkering moet worden verlaagd. Eventuele verlaging hangt samen met de dekkingsgraad van een pensioenfonds. Op de website van PNO Media staat een heldere uitleg over de ontwikkeling en de betekenis van de dekkingsgraad. Interessant genoeg om hier over te nemen.

PNO Media had eind oktober 2018 een beleidsdekkingsgraad van 106,3%. De ‘beleidsdekkingsgraad’ is het gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden.

 • De actuele dekkingsgraad daalde in oktober van 109,2% naar 105,4%.
 • Het resultaat op onze beleggingen was in oktober -2,6%.
 • De daling van de marktrente zorgde voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 1,0%-punt.
 • Omdat de beleidsdekkingsgraad lager is dan 110%, is indexatie van de pensioenen niet mogelijk. Vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% is gedeeltelijke indexatie wel mogelijk. Vanaf een beleidsdekkingsgraad van circa 125% is volledige indexatie mogelijk en kan niet-toegekende indexatie worden ingehaald.
 • Omdat de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 100%, is waardeoverdracht mogelijk.
 • Is de actuele dekkingsgraad aan het eind van 2018 lager dan de kritische ondergrens van circa 92%, dan moet PNO Media uw pensioen in 2019 verlagen.
 • Is de beleidsdekkingsgraad gedurende vijf jaar (te tellen vanaf 31 december 2015; dus op 31 december 2020) lager dan 104,1%, en is de actuele dekkingsgraad op 31 december 2020 ook lager dan 104,1%? Dan moet PNO Media uw pensioen in 2021 verlagen.

Uitleg over de dekkingsgraad

Actuele dekkingsgraad
 • Graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen op basis van 1 maand.
 • Geeft de verhouding aan tussen de bezittingen (pensioenvermogen) en de pensioenen die een fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen (pensioenverplichtingen).
Beleidsdekkingsgraad
 • Graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen op basis van 12 maanden.
 • Beleidsdekkingsgraad is van belang voor de vraag of we uw pensioen kunnen verhogen of moeten verlagen.

Acht seniorenorganisatie hebben minister Koolmees van Sociale Zaken op 19 november hun Kader voor een nieuw pensioenstelsel aangeboden tijdens een debatmanifestatie in de Jaarbeurs in Utrecht met 450 vertegenwoordigers van deze organisaties. Het kader bevat de criteria waarop de seniorenorganisaties elke aanpassing van het bestaande pensioenstelsel zullen beoordelen. Zij doen daarbij het aanbod actief mee te werken aan het tot stand komen van een Breed Nationaal Pensioenakkoord. De acht organisaties zijn: KNVG (inclusief KBO-Brabant), NVOG (inclusief FASv) , NOOM, KBO-PCOB, FNV Senioren, De Unie senioren, CNV Senioren en Verontruste Ouderen. Samen vertegenwoordigen zij direct 800.000 leden en indirect drie miljoen gepensioneerden. Lees meer →

Het Nederlandse pensioenstelsel stoot Denemarken van de troon en staat na zeven jaar weer op nummer één, blijkt maandag uit de Global Pension Index die adviesbureau Mercer elk jaar uitbrengt.

Met de eerste plek heeft Nederland de internationale A-status weer terug. Denemarken staat op de tweede plaats. Finland staat met een derde positie voor het eerst in de top drie.

In de index worden de pensioenstelsels van meer dan dertig landen getoetst op toereikendheid, toekomstbestendigheid en integriteit. Dit jaar scoort Nederland 80.3 punten, in 2017 was de score nog 78.8.

Nederland passeert Denemarken met een verschil van 0.1 punt. Beide landen mogen hun pensioenstelsels dit jaar de A-status geven.

In het onderzoek wordt gekeken naar door de overheid gefinancierde en zelf gespaarde pensioenen, de economische groei, overheidsschulden en het eigen spaargeld en woningbezit van deelnemers.

Reactie van KNVG en NVOG op Troonrede en de Miljoenennota

KNVG en NVOG zijn gelukkig met de uitspraak van de regering in de Troonrede dat ook de koopkracht van ouderen omhoog kan. Die koopkracht is de afgelopen vele jaren voor miljoenen ouderen tot 10% en meer gedaald door het niet of niet volledig indexeren of zelfs korten van de aanvullende pensioenen. Dat schrijnt temeer nu de overheid met belastingverlaging pronkt maar tegelijk de lasten voor ouderen voortdurend verhoogde. De voorziene verhoging van de AOW is uiteraard welkom evenals de in het vooruitzicht gestelde vermindering van de inkomstenbelasting maar compenseert de verlagingen niet. Lees meer →

Op MijnPNO staan je persoonlijke pensioengegevens. Deze website is daarom beveiligd met DigiD. Vanaf 29 september vervalt inloggen met DigiD en komt daarvoor eIDAS in de plaats.

Burgers in de EU moeten vanaf dat moment bij alle Nederlandse publieke organisaties en private organisaties met een publieke taak kunnen inloggen met een door Europa erkend nationaal inlogmiddel. Dat hebben de EU-lidstaten met elkaar afgesproken. De Europese Unie wil dat het hiermee voor jou makkelijker en veiliger wordt om binnen Europa online zaken te regelen.
Lees meer →

Met meer vrijheid zouden pensioenfondsen het nog beter doen.

Als pensioenfondsen de huidige welvaart voor ouderen willen veilig stellen moeten ze de komende jaren een gemiddeld rendement van 7% maken. En dat is ook haalbaar, zo zegt beleggingsstrateeg Supriya Menon van Pictet Asset Management in het rapport The Age of Risk.

Regels zijn te streng
Pensioenfondsen moeten dan wel meer risico durven en mogen nemen, zegt Menon. Een gemiddeld pensioenfonds heeft 34% in aandelen belegd. Dat percentage zou verhoogd moeten worden naar 50%. De strenge Nederlandse pensioenregels, opgelegd door de overheid, verbieden pensioenfondsen om meer risico te nemen dan ze nu doen.