Wie zijn rijbewijs op 75 jarige leeftijd of ouder wil verlengen moet aan het CBR een gezondheidsverklaring sturen. Er zijn veel klachten over de traagheid waarmee het CBR deze gezondheidsverklaringen nu verwerkt, waardoor grote achterstanden en een lange wachttijd zijn ontstaan.

Per computer
Het CBR wijst 75-plussers in een e-mail aan KNVG nadrukkelijk op de mogelijkheid om de gezondheidsverklaring digitaal aan te vragen. Dit komt de snelheid van verwerken ten goede aldus de afdeling voorlichting.

Hoe werkt het?
Wie ouder is dan 75 en zijn rijbewijs wil vernieuwen moet een rijbewijskeuring hebben door een arts. De gezondheidsverklaring moet 4 maanden voordat het rijbewijs verloopt toegestuurd worden aan het CBR, ook als er geen medische belemmeringen zijn. Zijn er mogelijk aandoeningen waarvoor een consult bij een medisch specialist nodig is of misschien een rijtest: begin dan 6 maanden voordat het rijbewijs verloopt.
CBR heeft aangekondigd de voorlichting over dit onderwerp te verbeteren en bereidt op dit moment een internetpagina voor waar 75-plussers alle informatie over dit onderwerp kunnen vinden.

KNVG en NVOG klaar om met de minister onderhandelen

Geef ons een plek aan de onderhandelingstafel en praat met ons over de hervorming van het pensioenstelsel! Dat is de boodschap die dezer dagen namens de seniorenorganisaties KNVG en NVOG te horen is in STER-spotjes op de radio.

Niet met lege handen
Mochten de voorzitters van beide clubs uitgenodigd worden voor overleg, dan gaan ze in ieder geval niet met lege handen, zo laat NVOG-voorzitter Jaap van der Spek weten in een interview in het dagblad Trouw.
‘Wij willen niet dat het huidige systeem helemaal op de schop gaat’, zegt hij. Maar er valt volgens de NVOG-voorzitter wel te praten over het loslaten van de zekerheidsgarantie die het pensioenstelsel nu kenmerkt. Het bieden van die zekerheid kost veel geld. En het loslaten van die garanties levert dus geld op, waardoor pensioenuitkeringen eerder verhoogd zouden kunnen worden. ‘Met als kanttekening een grotere kans op korten van het aanvullend pensioen als het economisch tegenzit’.

Een dreigende verlaging van de omroeppensioenen is afgewend. De beleidsdekkingsgraad heeft drie jaar onder de vereiste 104.1% gezeten. Als dat nog twee jaar zou hebben geduurd, dan zouden de pensioenen in 2021 moeten worden verlaagd. Dankzij het feit dat de dekkingsgraad op 31 december op 106% stond, is dit gevaar voorlopig afgewend.
Een nieuwe periode van vijf jaar begint weer te tellen als de beleidsdekkingsgraad weer zakt tot onder de 104.1%

 

Het eindrapport, dat door de fusiecommissie van NVOG en KNVG is opgesteld, is op 16 januari besproken met het bestuur van beide organisaties.

Vervolgens zal het eindrapport op 15 maart worden besproken in de ledenvergadering van de NVOG en op 23 maart in de ledenvergadering van de KNVG. Daarna gaan de stukken naar de aangesloten lidverenigingen.

Op 22 mei wordt de aanstaande fusie besproken in de ledenvergadering van NVOG en op 6 juni in de ledenvergadering van de KNVG. Als dit proces volgens plan verloopt, zal de nieuwe organisatie zijn beslag krijgen in een constituerende vergadering op 26 juni.

Het vastlopen van de onderhandelingen voor een nieuw pensioenstel is schadelijk voor iedereen: gepensioneerden, werkenden en jongeren.
De mislukking na tien jaar van onderhandelen ligt niet alleen aan de hoeveelheid onderwerpen die tegelijk op tafel lag, maar vooral aan de onbeweeglijkheid van werkgevers, werknemers en de regering.
Met wat meer moed en leiderschap dan tot nu toe getoond, is het overleg nog wel te redden.
Om uit de impasse te komen reiken wij de onderhandelaars en de politiek namens de ouderenorganisaties zeven suggesties aan voor constructieve voortzetting van de onderhandelingen:

1. Laat de AOW-leeftijd wat langzamer stijgen dan nu is vastgelegd.
Nu de crisis voorbij is en de mortaliteitscijfers meevallen, ontstaat er ruimte voor dit gebaar van de overheid. De pensioenfondsen zullen dan ook rekening moeten houden met die lagere pensioenleeftijd. Als meer geld eerder nodig is voor de pensioenen wordt, raak indexering weer wat verder weg. Vanaf zeker moment moet de pensioenleeftijd daarom wel weer meegroeien met de levensverwachting. Dat we gemiddeld 20 jaar pensioen hebben op 40 a 50 jaar werken is best indrukwekkend.  Lees meer →

De Nederlandsche Bank (DNB) betreurt het dat het de sociale partners en het kabinet vorige week niet is gelukt om een pensioenakkoord te sluiten. De toezichthouder hoopt dat er snel alsnog afspraken gemaakt worden en wil de komende tijd de financiële boeken van fondsen, waar kortingen dreigen, extra in de gaten houden.

Een hervorming van het pensioenstelsel blijft nodig om aansluiting te krijgen bij de veranderende arbeidsmarkt, benadrukt de waakhond in een vooruitblikkend rapport over het toezicht in de financiële sector.

Afspraken maken over een nieuw pensioenstelsel zou bovendien moeten bijdragen aan het verminderen van spanningen tussen generaties en het herwinnen van het vertrouwen in pensioenfondsen. Lees meer →

Acht seniorenorganisatie hebben minister Koolmees van Sociale Zaken op 19 november hun Kader voor een nieuw pensioenstelsel aangeboden tijdens een debatmanifestatie in de Jaarbeurs in Utrecht met 450 vertegenwoordigers van deze organisaties. Het kader bevat de criteria waarop de seniorenorganisaties elke aanpassing van het bestaande pensioenstelsel zullen beoordelen. Zij doen daarbij het aanbod actief mee te werken aan het tot stand komen van een Breed Nationaal Pensioenakkoord. De acht organisaties zijn: KNVG (inclusief KBO-Brabant), NVOG (inclusief FASv) , NOOM, KBO-PCOB, FNV Senioren, De Unie senioren, CNV Senioren en Verontruste Ouderen. Samen vertegenwoordigen zij direct 800.000 leden en indirect drie miljoen gepensioneerden. Lees meer →

Het Nederlandse pensioenstelsel stoot Denemarken van de troon en staat na zeven jaar weer op nummer één, blijkt maandag uit de Global Pension Index die adviesbureau Mercer elk jaar uitbrengt.

Met de eerste plek heeft Nederland de internationale A-status weer terug. Denemarken staat op de tweede plaats. Finland staat met een derde positie voor het eerst in de top drie.

In de index worden de pensioenstelsels van meer dan dertig landen getoetst op toereikendheid, toekomstbestendigheid en integriteit. Dit jaar scoort Nederland 80.3 punten, in 2017 was de score nog 78.8.

Nederland passeert Denemarken met een verschil van 0.1 punt. Beide landen mogen hun pensioenstelsels dit jaar de A-status geven.

In het onderzoek wordt gekeken naar door de overheid gefinancierde en zelf gespaarde pensioenen, de economische groei, overheidsschulden en het eigen spaargeld en woningbezit van deelnemers.

De beide koepels van gepensioneerden, KNVG en NVOG, dringen er bij de regeringspartijen en het nieuwe kabinet gezamenlijk op aan de vertegenwoordigers van de gepensioneerden en de jongerenorganisaties nauw te betrekken bij de overgang naar een vernieuwd pensioenstelsel.
Met het afsluiten van brede maatschappelijke akkoorden op het gebied van pensioen, eventueel ook zorg en wonen, kan het kabinet, dat gebaseerd is op de kleinste mogelijke meerderheid in de Tweede Kamer, zijn draagvlak in de samenleving vergroten. Het uitsluiten van de vertegenwoordigers van de direct betrokkenen bij de mega-pensioenoperatie zal zeker niet leiden tot het gewenste draagvlak. Lees meer →